24 دسامبر, 2022

تاثیر تهویه مطبوع در دیتا سنترها

دیتا سنتر یا مرکز داده یکی از بخش‌های اصلی سازمان‌ها است که نگهداری و پشتیبانی از سرویس‌های تحت‌شبکه را به عهده دارد و برای عملکرد مطلوب نیازمند شرایط محیطی مناسب است. سیستم‌های تهویه و کولینگ از ابزارهای مناسب برای ایجاد بهترین شرایط محیطی در دیتا سنترها هستند. به‌همین دلیل قصد داریم شما را با تاثیر…