25 ژوئن, 2020

سرور لیست samp, counter, teamspeak, MTA

چرا تبلیغات برای سرور ها مهم است: بهترین راه معرفی سرور های (کانتر, سمپ, ام تی ای و البته تیم اسپیک) تبلیغات از طریق رسانه ها میباشد.اما این تبلیغات هزینه های زیادی به همراه خود دارد که برای سرور های نو پا توصیه نمیشود !خب اگر تبلیغات توصیه نمیشه پس چی توصیه ؟!مجله هلیکس گیم…